Friday, 2 December 2011

Mengenali vokal

Video di bawah boleh dirujuk oleh murid untuk mengenali dan belajar vokal.
a     e     i     o     u

                                     v + kv
 
                                                                                                                 v + kvk
                         v + kvkk

No comments:

Post a Comment